ΕιδήσειςΠολιτική ενημέρωση

Νέος φόρος +5% σε τέλη σταθερής τηλεφωνίας και Internet, πρόστιμα σε Ε9 και διπλάσιος φόρος στη μπύρα…

Νέα τέλη σταθερής τηλεφωνίας και Internet
Οι μηνιαίοι λογαριασμοί κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (Ιnternet) θα επιβαρύνονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 (και όχι από την 1η Ιουλίου) με τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης προ ΦΠΑ.

Ε9
Στην αρχική της μορφή η διάταξη προέβλεπε πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 31.12.2014 έως και 29 Ιουλίου 2016. Με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής τα πρόστιμα απλώς περιορίζονται στο μισό.

Μπύρα
Ο φόρος διπλασιάζεται από την 1η Ιουνίου 2016 ενώ αρχικά το νομοσχέδιο προέβλεπε αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2018. Με την αλλαγή αυτή, σε λιγότερο από δέκα ημέρες οι λιανικές τιμές της μπύρας αναμένεται να επιβαρυνθούν σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς κατά 20 λεπτά το κουτάκι (330 ml).

Ενώ παράλληλα ο φόρος θα αυξηθεί και στα τυχερά παιχνίδια και τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων!

Τυχερά παιχνίδια
Η αύξηση της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου από το 30% στο 35% προβλέφθηκε αρχικά στις διατάξεις του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό αλλά αποσύρθηκε. Επανακατατέθηκε διαφοροποιημένη με πρόβλεψη κλιμάκωσης του συντελεστή από το 30% έως και το 35% ανάλογα με το ύψος των μεικτών κερδών αλλά εν τέλει επανήλθε η αρχική διάταξη. Ετσι, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 αυξάνεται από το 30% στο 35% η συμμετοχή του Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών.

Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Τα νέα ελάχιστα όρια οφειλόμενου φόρου για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και χαρτοφυλακίου καθώς και για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2016 και όχι αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου όπως προβλεπόταν αρχικά.

Πηγή: Cnn

Tags
Περισσότερα...

Επιλεγμένα νέα

Close